Κοπή πίτας – Φεβρουάριος 2014

Στιγμιότυπα από την κοπή πίτας της ΚΑΑΒ

32 στοιχείο(α)